Kto może wziąć udział w programie?

Wszystkie spotkania odbywają się online w soboty, 2 razy w miesiącu.
Ilość miejsc ograniczona.

  • kobiety pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

  • posiadające polskie obywatelstwo,

  • które mają pomysł na biznes,

  • są zdeterminowane do prowadzenia własnej firmy,

  • deklarują gotowość do aktywnego udziału we wszystkich blokach Szkoły Rodzenia Biznesu,

  • są gotowe zarejestrować własna firmę w trakcie trwania programu,

  • są otwarte na zmianę i gotowe do współpracy.