Odpowiedź związana z kolejnymi etapami procesu rekrutacji zostanie przesłana drogą mailową do 30 września 2021.