Kto może wziąć udział w programie?

Wszystkie spotkania odbywają się online w soboty, 2 razy w miesiącu.
Ilość miejsc ograniczona.

  • Kobiety pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
  • Posiadające polskie obywatelstwo
  • Które mają pomysł na biznes
  • Są zdeterminowane do prowadzenia własnej firmy
  • Deklarują gotowość do aktywnego udziału we wszystkich blokach Szkoły Rodzenia Biznesu
  • Są gotowe zarejestrować własna firmę w trakcie trwania programu
  • Są otwarte na zmianę i gotowe do współpracy
Wypelnij Formularz